Godziny otwarcia

pon-pt: 8:00 - 20:00
sob: 8:00 - 16:00

Regulamin Programu Lojalnościowego

Uwaga! Z dniem 31.12.2019r System lolajnościowy został wyłączony i niniejszy regulamin przestał już obowiązywać.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem promocji 10% dla VIP nagradzania klientów.

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Programu Lojalnościowego dostępnego w serwisie www.kingabrzyzek.pl

§ 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Program lub Program Lojalnościowy – program lojalnościowy, którego zasady określa Regulamin.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu.
 3. Organizator - Kinga Brzyzek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: "Firma Usługowa Kinga Brzyzek", ul. Długa 100, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-286-1118
 4. Salon Kosmetyczny - siedziba Organizatora pod adresem: ul. Długa 100, 34-400 Nowy Targ.
 5. Uczestnik – osoba fizyczna, która uzupełniła kwestionariusz osobowy w Salon Kosmetycznym i wyraziła zgode na przystąpienie do programu
 6. Numer Klienta – unikalny numer, który zostaje wygenerowany przez system i przypisany danemu Uczestnikowi.
 7. Nagrody – nagrody przyznawane Uczestnikom przez Organizatora w zamian za Punkty zebrane przez nich w czasie trwania Programu.
 8. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Pakiet – kilka zabiegów kosmetycznych zakupionych po cenie niższej niż detaliczna.
 10. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał w ramach uczestnictwa w Programie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Kwestonariusz osobowy – formularz składany w Salonie Kosmetycznym. Kwestonariusz zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu komórkowego i adres e-mail oraz udzielone zgody – podanie takich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Na zasadach określonych poniżej w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Programu, Uczestnik może rozpocząć zbieranie Punktów w Programie i wymieniać Punkty na Nagrody.
 2. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy wykonują usługi kosmetyczne lub dokonują zakupów w Salon Kosmetycznym Kinga Brzyzek.
 3. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny.
 4. Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik może z niego w każdym czasie zrezygnować.
 5. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu.
 6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu

 1. W przypadku osób, które nie są Uczestnikami, warunkiem przystąpienia do Programu jest:
  1. a) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu
  2. b) wypełnienie i podpisanie Kwestonariusza osobowego w Salonie Kosmetycznym Kinga Brzyzek w sposób poprawny, kompletny, czytelny i zgodny z prawdą.
 2. Przystąpienie do Programu nastąpi poprzez wprowadzenie danych osobowych osoby przystępującej do Programu do systemu na platformie www.kingabrzyzek.pl

§ 5. Zasady gromadzenia Punktów przez Uczestnika

 1. Warunkiem wymiany Punktów na Nagrody jest przystąpienie do Programu.
 2. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda Punktowego nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika.
 3. Aktualny stan Salda Punktowego wyświetlany jest w ramach konta Uczestnika na stronie www.kingabrzyzek.pl po zalogowaniu lub w Salonie Kosmetycznym.
 4. Punkty przyznane w Programie można wykorzystać jedynie na wymianę Nagród.
 5. Naliczenie Punktów w ramach indywidualnego Salda Punktowego wymaga:
  1. a) dokonania zakupu Produktów w Salonie Kosmetycznym
  2. b) dokonania zapłaty za wykonana usługe kosmetyczną w Salonie Kosmetycznym (jeśli usługa nie była częścią Pakietu)
  3. c) polecenie osoby, która dokona rejestracji w Programie
  4. c) dodanie opinii na stronie www.kingabrzyzek.pl
 6. Punkty naliczane są w ten sposób, że za każde 1 (słownie: jeden) złoty brutto wydane w Salonie Kosmetycznym na zasadach określonych w Regulaminie, Saldo Punktowe zostaje powiększone o 1 (słownie: jeden) Punkt. W przypadku polecenia osoby, za każdego zarejestrowanego Uczestnika Saldo Punktowe zostaje powiększone o 50 (słownie: pięćdziesiąt) Punktów. W przypadku dodania opinii na stronie www.kingabrzyzek.pl Saldo Punktowe zostaje powiększone o 10 (słownie: dziesięć) Punktów.
 7. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy.
 8. Każdy Uczestnik ma przypisane tylko jedno Saldo Punktowe.
 9. Ważność Punktów jest nieograniczona czasowo.

§ 6. Zasady wymiany Punktów na Nagrody przez Uczestnika

 1. Wymiana Punktów na Nagrodę powoduje automatyczne obniżenie Salda Punktowego przypisanego do konta Uczestnika o liczbę Punktów przypisaną danej Nagrodzie.
 2. Odbiór nagrody następuje w Salonie Kosmetycznym.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub inny środek płatniczy.

§ 7. Zakończenie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym

 1. Czas trwania Programu jest nieoznaczony.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie składając stosowne oświadczenie, drogą e-mailową na adres recepcja@kingabrzyzek.pl lub osobiście w Salonie Kosmetycznym.

§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne. Służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych nagrodach, promocjach i usługach.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 5. Więcej o ochronie danych osobowych można poczytać w Polityce Prywatności
 6. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony danych służących do logowania w serwisie i do nie udostępniania ich osobom trzecim.
 7. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do Serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerze Użytkownika.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w tym regulaminie. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych serwisu.

Odbierz 20zł rabatu na pierwszą wizytę!

ODBIERAM RABAT

Najchętniej czytane tematy na blogu

Jak pielęgnować twarz po kwasach

15977 2018-11-13

Wykonujesz zabiegi z kwasami, albo dopiero zamierzasz w najbliższym czasie rozpocząć serię? Powinnaś wiedzieć o paru istotnych sprawach dotyczących pielęgnacji cery…

Czytaj dalej

Henna pudrowa - co to za zabieg?

14950 2019-03-05

Henna pudrowa to regeneracyjny zabieg na brwi, w którego w skład wchodzi koloryzacja, geometria i architektura brwi. Efekt zafarbowanych brwi utrzymuje…

Czytaj dalej

Jak przygotować się do depilacji laserowej?

10293 2019-10-30

Nowy Targ Depilacja laserowa to jedyna obecnie najskuteczniejsza i najwygodniejsza metoda pozbycia się owłosienia na skórze. Usuwanie włosów na klatce piersiowej, plecach, bikini,…

Czytaj dalej