Godziny otwarcia

pon-pt: 8:00 - 19:00
sob: 8:00 - 15:00

Zadzwoń do nas i umów się na wizytę!

tel. 507 922 904

Regulamin Programu Lojalnościowego

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Programu Lojalnościowego dostępnego w serwisie www.kingabrzyzek.pl

§ 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Program lub Program Lojalnościowy – program lojalnościowy, którego zasady określa Regulamin.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu.
 3. Organizator - Kinga Brzyzek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: "Firma Usługowa Kinga Brzyzek", ul. Długa 100, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-286-1118
 4. Placówka - siedziba Organizatora pod adresem: ul. Długa 100, 34-400 Nowy Targ.
 5. Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca aktywne konto w Serwisie.
 6. Numer Klienta – unikalny numer, który zostaje wygenerowany przez system i przypisany danemu Uczestnikowi.
 7. Nagrody – nagrody przyznawane Uczestnikom przez Organizatora w zamian za Punkty zebrane przez nich w czasie trwania Programu.
 8. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał w ramach uczestnictwa w Programie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Formularz Zgłoszeniowy – formularz składany w Placówce. Formularz Zgłoszeniowy zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu komórkowego i adres e-mail oraz własnoręczny podpis – podanie takich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Na zasadach określonych poniżej w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Programu, Uczestnik może rozpocząć zbieranie Punktów w Programie i wymieniać Punkty na Nagrody.
 2. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy wykonują usługi kosmetyczne lub dokonują zakupów w Placówce Organizatora.
 3. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny.
 4. Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik może z niego w każdym czasie zrezygnować.
 5. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu.
 6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu

 1. W przypadku osób, które nie są Uczestnikami, warunkiem przystąpienia do Programu jest:
  1. a) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu
  2. b) wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego w sposób poprawny, kompletny, czytelny i zgodny z prawdą.
 2. Przystąpienie do Programu nastąpi poprzez wprowadzenie danych osobowych osoby przystępującej do Programu do systemu na platformie www.kingabrzyzek.pl

§ 5. Zasady gromadzenia Punktów przez Uczestnika

 1. Warunkiem wymiany Punktów na Nagrody jest przystąpienie do Programu.
 2. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda Punktowego nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika.
 3. Aktualny stan Salda Punktowego wyświetlany jest w ramach konta Uczestnika na stronie www.kingabrzyzek.pl po zalogowaniu.
 4. Punkty przyznane w Programie można wykorzystać jedynie na wymianę Nagród.
 5. Naliczenie Punktów w ramach indywidualnego Salda Punktowego wymaga:
  1. a) dokonania zakupu Produktów w Placówce
  2. b) dokonania zapłaty za wykonana usługe kosmetyczną w Placówce
  3. c) polecenie osoby, która dokona rejestracji w Programie
  4. c) dodanie opinii na stronie www.kingabrzyzek.pl
 6. Punkty naliczane są w ten sposób, że za każde 1 (słownie: jeden) złoty brutto wydane w Placówce na zasadach określonych w Regulaminie, Saldo Punktowe zostaje powiększone o 1 (słownie: jeden) Punkt. W przypadku polecenia osoby, za każdego zarejestrowanego Uczestnika Saldo Punktowe zostaje powiększone o 50 (słownie: pięćdziesiąt) Punktów. W przypadku dodania opinii na stronie www.kingabrzyzek.pl Saldo Punktowe zostaje powiększone o 10 (słownie: dziesięć) Punktów.
 7. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy.
 8. Każdy Uczestnik ma przypisane tylko jedno Saldo Punktowe.
 9. Ważność Punktów jest nieograniczona czasowo.

§ 6. Zasady wymiany Punktów na Nagrody przez Uczestnika

 1. Wymiana Punktów na Nagrodę powoduje automatyczne obniżenie Salda Punktowego przypisanego do konta Uczestnika o liczbę Punktów przypisaną danej Nagrodzie.
 2. Odbiór nagrody następuje w Placówce Organizatora.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub inny środek płatniczy.

§ 7. Zakończenie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym

 1. Czas trwania Programu jest nieoznaczony.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie składając stosowne oświadczenie, drogą e-mailową na adres recepcja@kingabrzyzek.pl lub osobiście w Placówce Organizatora.

§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne. Służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych nagrodach, promocjach i usługach.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony danych służących do logowania w serwisie i do nie udostępniania ich osobom trzecim.
 6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do Serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerze Użytkownika.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie Karty Progamu Lojalnościowego. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych serwisu.

Napisz do nas!    WIADOMOŚĆ

Pozostałe zabiegi którymi zainteresowali się klienci

Oczyszczanie twarzy Nowy Targ

Oczyszczanie twarzy jest polecane między innymi dla osób z cerą tłustą i trądzikową z nadmierną ilością serum. Zabieg polega na manualnym usunięciu wągrów i innych zanieczyszczeń…

Zobacz więcej

Lifting i laminacja rzęs Nowy Targ • Lifting i laminacja rzęs

Lifting rzęs polega na mocnym, naturalnym podkręceniu rzęs od ich nasady. Natomiast laminowanie polega na nałożeniu specjalnych preparatów odżywczych na rzęsy - intensywnie wzmacnia, pogrubia i…

Zobacz więcej

Zabieg parafinowy na dłonie

Suche, szorstkie dłonie? Popękana skóra? To problem pojawiający się najczęściej zimą. Dlatego najwięcej uwagi należy poświęcić pielęgnacji dłoni. Proponujemy kąpiel parafinową. Po wykonanym peelingu, nałożonej masce,…

Zobacz więcej