Godziny otwarcia

pon-pt: 8:00 - 19:00
sob: 8:00 - 15:00

Zadzwoń do nas i umów się na wizytę!

tel. 507 922 904

Regulamin Programu Lojalnościowego

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Programu Lojalnościowego dostępnego w serwisie www.kingabrzyzek.pl

§ 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Program lub Program Lojalnościowy – program lojalnościowy, którego zasady określa Regulamin.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu.
 3. Organizator - Kinga Brzyzek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: "Firma Usługowa Kinga Brzyzek", ul. Długa 100, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-286-1118
 4. Placówka - siedziba Organizatora pod adresem: ul. Długa 100, 34-400 Nowy Targ.
 5. Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca aktywne konto w Serwisie.
 6. Numer Klienta – unikalny numer, który zostaje wygenerowany przez system i przypisany danemu Uczestnikowi.
 7. Nagrody – nagrody przyznawane Uczestnikom przez Organizatora w zamian za Punkty zebrane przez nich w czasie trwania Programu.
 8. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał w ramach uczestnictwa w Programie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Formularz Zgłoszeniowy – formularz składany w Placówce. Formularz Zgłoszeniowy zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu komórkowego i adres e-mail oraz własnoręczny podpis – podanie takich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Na zasadach określonych poniżej w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Programu, Uczestnik może rozpocząć zbieranie Punktów w Programie i wymieniać Punkty na Nagrody.
 2. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy wykonują usługi kosmetyczne lub dokonują zakupów w Placówce Organizatora.
 3. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny.
 4. Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik może z niego w każdym czasie zrezygnować.
 5. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu.
 6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu

 1. W przypadku osób, które nie są Uczestnikami, warunkiem przystąpienia do Programu jest:
  1. a) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu
  2. b) wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego w sposób poprawny, kompletny, czytelny i zgodny z prawdą.
 2. Przystąpienie do Programu nastąpi poprzez wprowadzenie danych osobowych osoby przystępującej do Programu do systemu na platformie www.kingabrzyzek.pl

§ 5. Zasady gromadzenia Punktów przez Uczestnika

 1. Warunkiem wymiany Punktów na Nagrody jest przystąpienie do Programu.
 2. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda Punktowego nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika.
 3. Aktualny stan Salda Punktowego wyświetlany jest w ramach konta Uczestnika na stronie www.kingabrzyzek.pl po zalogowaniu.
 4. Punkty przyznane w Programie można wykorzystać jedynie na wymianę Nagród.
 5. Naliczenie Punktów w ramach indywidualnego Salda Punktowego wymaga:
  1. a) dokonania zakupu Produktów w Placówce
  2. b) dokonania zapłaty za wykonana usługe kosmetyczną w Placówce
  3. c) polecenie osoby, która dokona rejestracji w Programie
  4. c) dodanie opinii na stronie www.kingabrzyzek.pl
 6. Punkty naliczane są w ten sposób, że za każde 1 (słownie: jeden) złoty brutto wydane w Placówce na zasadach określonych w Regulaminie, Saldo Punktowe zostaje powiększone o 1 (słownie: jeden) Punkt. W przypadku polecenia osoby, za każdego zarejestrowanego Uczestnika Saldo Punktowe zostaje powiększone o 50 (słownie: pięćdziesiąt) Punktów. W przypadku dodania opinii na stronie www.kingabrzyzek.pl Saldo Punktowe zostaje powiększone o 10 (słownie: dziesięć) Punktów.
 7. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy.
 8. Każdy Uczestnik ma przypisane tylko jedno Saldo Punktowe.
 9. Ważność Punktów jest nieograniczona czasowo.

§ 6. Zasady wymiany Punktów na Nagrody przez Uczestnika

 1. Wymiana Punktów na Nagrodę powoduje automatyczne obniżenie Salda Punktowego przypisanego do konta Uczestnika o liczbę Punktów przypisaną danej Nagrodzie.
 2. Odbiór nagrody następuje w Placówce Organizatora.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub inny środek płatniczy.

§ 7. Zakończenie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym

 1. Czas trwania Programu jest nieoznaczony.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie składając stosowne oświadczenie, drogą e-mailową na adres recepcja@kingabrzyzek.pl lub osobiście w Placówce Organizatora.

§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne. Służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych nagrodach, promocjach i usługach.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony danych służących do logowania w serwisie i do nie udostępniania ich osobom trzecim.
 6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do Serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerze Użytkownika.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie Karty Progamu Lojalnościowego. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych serwisu.

Odbierz 20zł rabatu na pierwszą wizytę!

ODBIERAM RABAT
Napisz do nas!    WIADOMOŚĆ

Pozostałe zabiegi którymi zainteresowali się klienci

Rzęsy metodą 3D w Nowym Targu

Przedłużamy rzęsy w Nowym Targu metoda 3D, do każdej naturalnej rzęski doklejamy potrójną rzęsę. Alternatywa dla kobiet z bardzo rzadkimi naturalnymi rzęsami, bądź dla kobiet, które…

Zobacz więcej

Mezoterapia Mikroigłowa w Nowym Targu

Zabieg mezoterapia mikroigłowa wykonujemy w Nowym Targu.   Mezoterapia mikroigłowa - Redukuje zmarszczki i rozstępy. Działa antycellulitowo. Zabieg wykonywany za pomocą wałeczka ruchomego z mikroigiełkami ze stali…

Zobacz więcej

Oczyszczanie twarzy Nowy Targ

Oczyszczanie twarzy jest polecane między innymi dla osób z cerą tłustą i trądzikową z nadmierną ilością serum. Zabieg polega na manualnym usunięciu wągrów i innych zanieczyszczeń…

Zobacz więcej

Co nowego na Instagramie ?

Najchętniej czytane tematy na blogu

Czy aceton szkodzi paznokciom

Kupując zmywacz, wiecie, żeby w swoim składzie nie zawierał acetonu. Aceton, to szkodliwa substancja o drażniącym charakterystycznym zapachu. Klientki, które wykonują manicure w salonie dobrze go znają. Służy głównie do ściągania hybryd z płyki paznokci. Nie oszukując się, wpływ acetonu na paznokcie jest negatywny. Odwadnia, wysusza płytkę,…

Czytaj dalej

Czy manicure hybrydowy w ciąży jest bezpieczny?

Manicure hybrydowy mimo swojej popularności ma też przeciwniczki, szczególnie kobiety w ciąży. Uważają one, że lampa UV/LED w ciąży jest niebezpieczna. Jak to jest z tą hybrydą w ciąży? Pierwsze przedstawię Wam jakie są przeciwskazania do manicure hybrydowego. Głównym przeciwskazaniem jest grzybica lub drożdżyca. Dobra kosmetyczka wtedy nie…

Czytaj dalej

Czy hybryda zniszczy moje paznokcie ?

Wiele klientek zadaje mi to pytanie, szczególnie wtedy gdy przychodzą na kolejną wizyte manicure klasycznego.Postanowiłam wyjśc wam na przeciw drogie Panie i udowodnić , że hybryda sama w sobie nie niszczy naszej płytki :) Dobrej jakości hybrydy są wolne od trzech głównie niszczacych paznokcia substancji (3 -…

Czytaj dalej