Depilacja Laserowa 59 PLN

Godziny otwarcia

pon-pt: 8:00 - 20:00
sob: 8:00 - 16:00

Zamknięte

Regulamin Programu 10% dla VIP

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się program "10% dla VIP", zwany dalej Programem.

§ 2. Organizator Programu

 1. Organizatorem Programu jest Kinga Brzyzek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: "Firma Usługowa Kinga Brzyzek", ul. Długa 100, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-286-1118 zwana dalej Organizatorem.
 2. Program, o którym mowa w niniejszym regulaminie prowadzony jest w Salonie Kosmetycznym Kinga Brzyzek w Nowym Targu.

§ 3. Okres trwania Programu

 1. Program rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2020 r. i trwa do odwołania przez Organizatora.

§ 4. Szczegóły Programu

 1. Udział w Programie oznacza akceptację przez Uczestnika Regulaminu tej Promocji.
 2. Uczestnikiem Programu może być każdy klient który:
  1. wyrazi zgody wymagane przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w odrębnym formularzu podczas pierwszej wizyty.
  2. przyjmie do wiadomości informacje wymagane przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w odrębnym formularzu podczas pierwszej wizyty.
  3. wyrazi zgody na otrzymywanie informacji edukacyjnych, handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
  4. wykona dowolną usługę w Salonie Kosmetycznym w Nowym Targu. Jednak aby otrzymać 10% rabatu łączna kwota, którą wyda od 1 stycznia 2020r. musi przekroczyć 3 tys. zł.
 3. Wraz z otrzymaniem rabatu przyznawana jest za darmo karta stałego klienta zwana dalej Kartą VIP.
 4. Rabat 10%
  1. dotyczy: wszystkie usługi z cennika
  2. dotyczy: pakiety i promocje oprócz zakładki Bony Upominkowe.
  3. nie dotyczy: sprzedaży kosmetyków i bonów
 5. Karta Vip jest imiennna i nie może być użyta przez inną osobę niż do której należy.
 6. Aby otrzymać rabat nie jest wymagane okazanie Karty VIP, wszystkie informację zapisane są w systemie.
 7. Wyrobienie nowej Karty VIP, gdy stara karta uległa zniszczedniu bądź zgubieniu to koszt 5zł.

§ 5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być składane przez Uczestników na piśmie na adres Organizatora.
 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach umożliwienia uczestnictwa w Programie i korzystania z jego benefitów oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Organizatora, zgodnie z udzielonymi zgodami.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celach obejmować będzie następujący zakres danych: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko.
 4. Podanie określonych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne by uczestniczyć w Programie i korzystać ze zniżek i innych benefitów dotyczących oferty Organizatora.
 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie składając stosowne oświadczenie, drogą e-mailową na adres recepcja@kingabrzyzek.pl lub osobiście w Salonie Kosmetycznym w Nowym Targu.
 7. Więcej o ochronie danych osobowych można poczytać w Polityce Prywatności

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w tym regulaminie.
 2. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych serwisu.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu 29.01.2020 r.

Przewiń do góry