Godziny otwarcia

pon-pt: 8:00 - 19:00
sob: 8:00 - 15:00

Zadzwoń do nas i umów się na wizytę!

tel. 507 922 904

Regulamin

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników z serwisu www.kingabrzyzek.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem oraz zasady, jakimi kieruje się Właściciel w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji i ochrony danych osobowych.
 2. Skorzystanie z oferty serwisu KingaBrzyzek oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu KingaBrzyzek
  2. Serwis – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: http://kingabrzyzek.pl umożliwiający nabywanie oferowanych w nim nagród.
  3. Właściciel - Firma Usługowa Kinga Brzyzek, ul. Długa 100, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-286-1118
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca aktywne konto w Serwisie, która za wykonaną usługę dokonuje wyboru nagrody jak również pozostawia komentarz, opinię.
  5. Gość – osoba fizyczna, nie posiadająca konta w serwisie, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji
  6. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w serwisie.
  7. Punkty – punkty przyznawane za aktywność Użytkowników.
 4. Korzystanie z funkcji dostępnych w serwisie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu.
 5. Funkcje udostępnione w serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem

2) REJESTRACJA / NUMER KARTY KLINETA / WYBÓR NAGRODY

 1. Dokonywanie wyboru nagrody wymaga rejestracji.
 2. Zarejestrować można się w serwisie pod adresem http://kingabrzyzek.pl/rabat lub bezpośrednio w Salonie Kosmetycznym Kinga Brzyzek ul. Długa 100, 34-400 Nowy Targ.
 3. Rejestracja wymaga podania następujących danych:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. dodatkowo numer telefonu
 4. Po złożeniu tych danych Użytkownik otrzymuje hasło do swojego konta w serwisie na adres e-mail podany w formularzu.
 • Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowa Kinga Brzyzek, ul. Długa 100, 34-400 Nowy Targ. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia.
 1. Użytkownik otrzymuje również indywidualny Numer Karty Klienta.
 2. Numeru Karty Klienta nie można odsprzedać lub oddać innej osobie.
 3. Użytkownicy otrzymują punkty za:
  1. wykonane usługi 1zł = 1pkt
  2. zakupione towary 1zł = 1pkt
  3. dodane opinie na stronie http://kingabrzyzek.pl
  4. lub na fanpage http://facebook.com/SalonKosmetycznyKingaBrzyzek 1 opinia = 10pkt
  5. polecenie innych osób, które nie są klientami Salonu Kosmetycznego Kinga Brzyzek 1 polecenie = 50pkt
 1. Punkty gromadzone są na koncie Użytkownika.
 2. Ilość punktów, Użytkownik może sprawdzić po zalogowaniu pod adresem www.kingabrzyzek.pl/karta.
 3. Punktów niemożna wymienić na gotówkę.
 4. Ważność Punktów jest nieograniczona czasowo.
 5. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów, można wymienić je na dowonlą nagrodę. Lista nagród dostępna jest na stronie www.kingabrzyzek.pl/wyjatkowe-nagrody-program-lojalnosciowy-nowy-targ
 6. Odbiór nagrody jest w Salonie Kosmetycznym Kinga Brzyzek, ul. Długa 100, 34-400 Nowy Targ.

3) BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych Serwisów lub usług na stronach Serwisu / na Serwisie. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Właściciela.
 2. Dane osobowe Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Serwisu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora dotyczących marketingu własnych produktów i usług.
 4. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
 5. Kupujący zobowiązany jest do ochrony danych służących do logowania w sklepie i do nie udostępniania ich osobom trzecim.
 6. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do sklepu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach kupujących.

4) POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności informacji zawartych w serwisie, wadliwego działania serwisu, mogą być zgłaszane na adres e-mail, recepcja@kingabrzyzek.pl, lub telefonicznie na nr Tel +48 507 922 904
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14dni roboczych.

5) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres email: recepcja@kingabrzyzek.pl
 2. Właściciel może z ważnych przyczyn związanych z wprowadzeniem nowych funkcji do serwisu dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych serwisu.
Napisz do nas!    Szybki kontakt